Kako do vozniškega izpita

 

 

Za začetek praktičnega dela usposabljanja (vožnja) potrebujemo: 

  • Tečaj iz Cestno Prometnih Predpisov (trajanje 24 šolskih ur)
  • Izpit iz Prve Pomoči
  • Zdravniško spričevalo o sposobnosti upravljanja motornega vozila, za katerega skušamo pridobiti vozniško dovoljenje.
  • Opravljen teoretični del izpita na izpitnem centru
  • Izpolnjevanje ostalih pogojev, ki pa se razlikujejo za vsako kategorijo (poglej ustrezno podkategorijo).


CESTNO PROMETNI PREDPISI

Teoretični del, v trajanju 24 pedagoških ur, obsega:

  • pravila cestnega prometa, prometne znake in njihov pomen, znake, ki jih dajajo policisti in druge s tem zakonom pooblaščene osebe, ter nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj v prometu, ki nasprotujejo prometnim predpisom;
  • izvedbo operacij z motornim vozilom, katerim namen je uspešna in varna vožnja, v skladu s prometnimi pravili, okoliščinam na cesti in v prometu ter s prometno etiko;
  • osnove delovanja naprav na motornem vozilu, ki so pomembne za varen cestni promet;
  • vpliv nezadostnega znanja in spretnosti za vožnjo vozila, alkohola, mamil in psihoaktivnih zdravil, na katerih je označeno, da se ne smejo uživati pred vožnjo in med njo, utrujenost, bolezni in drugih neugodnih duševnih in telesnih stanj, vremenskih razmer ter stanja vozila in ceste na varnost prometa;
  • teme, ki prispevajo k razvijanju humanih odnosov, odnosov vzajemnega spoštovanja in razumevanja med vsemi udeleženci v prometu po načelih zaupanja in solidarnosti ter k ravnanju ob prometni nesreči.

Teoretično pradavanje za višje kategorije (C,CE,D in DE kategorije) ter A kategorije, se sestoji iz osnov, ki so navedene zgoraj in dodatnega dela, ki vsebuje teoretično znanje določene kategorije (specifika določene kategorije).

Predavanja se izvajajo v popoldanskem času.

Za vse informacije v zvezi z pričetkom in izvajanjem predavanj prosimo pokličite na tel. št.: 01/54 15 660 ali GSM: 041 649-927


PRVA POMOČ

Kandidati za voznike motornih vozil, razen kategorije AM, morajo opraviti PRVO POMOČ, pred priglasitvijo na teoretični del vozniškega izpita.

Kandidati, ki že imajo kategorijo B, ne potrebujejo dokazila o opravljeni PRVI POMOČI.

Tečaji in izpiti iz PRVE POMOČI potekajo pri nas po dogovoru, roki tečajev so v prijavah.