Kategorija F

TraktorPredpisana starost:

  • F - 16 let
  • tisti, ki so že pridobili B kategorijo potebujejo za izdajo F kategorije le izpit iz varstva pri delu

Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti teoretični del izpita:

  • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
  • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO,
  • PRVA POMOČ ( ali A kategorija)
  • OSEBNI DOKUMENT (Osebna izkaznica ali potni list ).

Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:

  1. OPRAVLJEN TEORETIČNI DEL IZPITA
  2. EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
  3. ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO in
  4. OSEBNI DOKUMENT ( OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST ALI VOZNIŠKO DOVOLJENJE ).