Kategorija C

Tovornjaki

Bodoči  poklicni vozniki imate pri nas možnost spoznati sodobna tovorna vozila, njihove lastnosti ter pravilno ter varno uporabo v cestnem prometu.

  • Predpisana starost:
  • C - 21 let, ali 18 let, če imamo opravljen program TK

Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti teoretični del izpita:

  • Evidenčni karton vožnje,
  • Zdravniško spričevalo,
  • B kategorija
  • Osebni dokument (Osebna izkaznica ali potni list ).

Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:

  1. OPRAVLJEN TEORETIČNI DEL IZPITA
  2. EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
  3. ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO in
  4. OSEBNI DOKUMENT ( OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST ALI VOZNIŠKO DOVOLJENJE ).