Kategorija B

B kategorija 1 B kategorija 2

V našem velikem voznem parku si lahko vsakdo najde vozilo, ki mu najbolj ustreza, kakor tudi učitelja ali učiteljico vožnje.

Predpisana starost:

 • B - 18 let
 • 16 let - vožnja s spremstvom

Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti teoretični del izpita:

 • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
 • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO,
 • PRVA POMOČ in
 • OSEBNI DOKUMENT (osebna izkaznica ali potni list ).

Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:

 1. OPRAVLJEN TEORETIČNI DEL IZPITA,
 2. EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
 3. OPRAVLJEN PROGRAM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA
 4. ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO in
 5. OSEBNI DOKUMENT (OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST ALI VOZNIŠKO DOVOLJENJE).

 

Posebna ugodnost!