TEČAJ  CPP B KAT.-  LJUBLJANA:

27.03.2017 OB 16.00 URI

Prijava

TEČAJ CPP 

DODATNI DEL A KATEGORIJA:

 

SPREJEMAMO PRIJAVE

Prijava

TEČAJ CPP-

DODATNI DEL ZA KATEGORIJO:

sprejemamo prijave!

Prijava

TEČAJ CPP-

DODATNI DEL ZA E KATEGORIJO:

sprejemamo prijave

Prijava


 

IZPIT ZA TRAKTOR -

PRIDOBITEV F KATEGORIJE

 

24.04.-26.04.2017

(v popoldanskem času)

 

Prijava


 

TEMELJNE KVALIFIKACIJE

 

PRIDOBITEV KODE 95:

 

24.03.2017 OB 16.00

 

 IZPIT ZA PRIDOBITEV TK : 

 

 

28.03.2017

Prijava

 

TK - REDNO USPOSABLJANJE:

PODALJŠANJE KODE 95

 

 

ZA LETO 2015:

26.03.2017  OB  07.00 URI

 

 

ZA LETO 2013,2014,2016,2017:

sprejemamo prijave

Prijava