TEČAJ  CPP B KAT.-  LJUBLJANA:

19.06.2017 OB 16.00 URI

Prijava

TEČAJ CPP 

DODATNI DEL A KATEGORIJA:

 

12.06.2017 OB 16.00 URI

Prijava

TEČAJ CPP-

DODATNI DEL ZA KATEGORIJO:

05.06.2017 OB 16.00 URI

Prijava

TEČAJ CPP-

DODATNI DEL ZA E KATEGORIJO:

07.06.2017 OB 16.00 URI

Prijava


 

IZPIT ZA TRAKTOR -

PRIDOBITEV F KATEGORIJE

 

sprejemamo prijave

 

Prijava


 

TEMELJNE KVALIFIKACIJE

 

PRIDOBITEV KODE 95:

 

 IZPIT ZA PRIDOBITEV TK : 

 

SPREJEMAMO PRIJAVE

Prijava

 

TK - REDNO USPOSABLJANJE:

PODALJŠANJE KODE 95

ZA LETO 2013:

09.06.2017  OB  15.00 URI

ZA LETO 2015:

10.06.2017  OB  07.00 URI

ZA LETO 2016:

24.06.2017  OB  07.00 URI

ZA LETO 2017:

25.06.2017  OB  07.00 URI

 

ZA LETO 2014:

sprejemamo prijave

Prijava