TEČAJ  CPP -  LJUBLJANA:

23.01.2017 OB 16.00 URI

ALI

06.02.2017 OB 16.00 URI

 

Prijava

 


TEČAJ CPP-

DODATNI DEL ZA

A,BE,C,CE,D

KATEGORIJO:

25.01.2017 OB 16.00 URI

ALI

08.02.2017 OB  16.00 URI

Prijava

 


 

IZPIT ZA TRAKTOR -

PRIDOBITEV F KATEGORIJE

 

sprejemamo prijave

 

Prijava


 

TEMELJNE KVALIFIKACIJE

 

PRIDOBITEV KODE 95:

 

10.2.2017-12.02.2017

 

 IZPIT ZA PRIDOBITEV TK : 

 

 

14.02.2017

 

Prijava

 

TK - REDNO USPOSABLJANJE:

PODALJŠANJE KODE 95

 

ZA LETO 2017

21.01.2017  OB  07.00 URI

ZA LETO 2016:

22.01.2017  OB  07.00 URI

ZA LETO 2015:

28.01.2017  OB  07.00 URI

2014,2013:

sprejemamo prijave


 

Prijava