TEČAJ  CPP B KAT.-  LJUBLJANA:

06.03.2017 OB 16.00 URI

Prijava

TEČAJ CPP 

DODATNI DEL A KATEGORIJA:

27.02.2017 OB 16.00 URI

Prijava

TEČAJ CPP-

DODATNI DEL ZA KATEGORIJO:

21.02.2017 OB 16.00 URI

Prijava

TEČAJ CPP-

DODATNI DEL ZA E KATEGORIJO:

23.02.2017 OB 16.00 URI

Prijava


 

IZPIT ZA TRAKTOR -

PRIDOBITEV F KATEGORIJE

 

sprejemamo prijave

 

Prijava


 

TEMELJNE KVALIFIKACIJE

 

PRIDOBITEV KODE 95:

 

10.2.2017-12.02.2017

 

 IZPIT ZA PRIDOBITEV TK : 

 

 

14.02.2017

 

Prijava

 

TK - REDNO USPOSABLJANJE:

PODALJŠANJE KODE 95

 

ZA LETO 2016:

26.02.2017  OB  07.00 URI

ZA LETO 2017:

25.02.2017  OB  07.00 URI

ZA LETO 2013,2014,2015:

sprejemamo prijave

Prijava