TEČAJ  CPP B KAT.-  LJUBLJANA:

22.05.2017 OB 16.00 URI

Prijava

TEČAJ CPP 

DODATNI DEL A KATEGORIJA:

 

15.05.2017 OB 16.00 URI

Prijava

TEČAJ CPP-

DODATNI DEL ZA KATEGORIJO:

08.05.2017 OB 16.00 URI

Prijava

TEČAJ CPP-

DODATNI DEL ZA E KATEGORIJO:

10.05.2017 OB 16.00 URI

Prijava


 

IZPIT ZA TRAKTOR -

PRIDOBITEV F KATEGORIJE

 

24.04.-26.04.2017

(v popoldanskem času)

 

Prijava


 

TEMELJNE KVALIFIKACIJE

 

PRIDOBITEV KODE 95:

05.05.2017-07.05.2017

 

 IZPIT ZA PRIDOBITEV TK : 

 

09.05.2017 OB 16.00

Prijava

 

TK - REDNO USPOSABLJANJE:

PODALJŠANJE KODE 95

 

ZA LETO 2017:

13.05.2017  OB  07.00 URI

 

 

ZA LETO 2013,2014,2015,2016:

sprejemamo prijave

Prijava