TEČAJ  CPP B KAT.-  LJUBLJANA:

29.01.2018 OB 16.00 URI

Prijava

TEČAJ CPP 

DODATNI DEL A KATEGORIJA:

 

06.02.2018 OB 16.00

Prijava

TEČAJ CPP-

DODATNI DEL ZA KATEGORIJO:

16.01.2018 OB 16.00 URI

Prijava

TEČAJ CPP-

DODATNI DEL ZA CE KATEGORIJO:

24.01.2018 OB 16.00 URI

Prijava


TEČAJ CPP-DOD. DEL ZA BE KAT.

22.01.2018 OB 17.00

TEČAJ CPP-DOD. DEL ZA D KAT.

sprejemamo prijave

IZPIT ZA TRAKTOR -

sprejemamo prijave

Prijava


 

TEMELJNE KVALIFIKACIJE

 

PRIDOBITEV KODE 95:

18.01.-22.01.2018

 

 IZPIT ZA PRIDOBITEV TK : 

 

23.01.2018 ob 16.00

 

Prijava

 

 

 

 

TK - REDNO USPOSABLJANJE:

PODALJŠANJE KODE 95

 

ZA LETO 2018:

13.01.2018  OB  07.00 URI

 

ZA LETO 2017:

21.01.2018  OB  07.00 URI

 

ZA LETO 2014:

20.01.2018  OB  07.00 URI

 

ZA LETO 2015,2016:

sprejemamo prijave

 

Prijava


#DARILNIBONI: