TEČAJ  CPP -  LJUBLJANA:

 

08.08.2016 OB 16.00 URI

Prijava


 

22.08.2016 OB 16.00 URI

Prijava

 


TEČAJ  CPP - DODATNI DEL ZA  A,BE,C,CE,D KATEGORIJO:

10.08.2016 OB 16.00 URI

Prijava


 

24.08.2016 OB 16.00 URI

Prijava

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


TEMELJNE KVALIFIKACIJE

 

PRIDOBITEV KODE 95:

 

08.07.2016 OB  16.00 URI

 

 IZPIT ZA PRIDOBITEV TK : 

 

 

12.07.2016  

 

 

Prijava

 

TK - REDNO USPOSABLJANJE:

PODALJŠANJE KODE 95

ZA LETO 2012: 

29.07.2016  OB 15.00 URI 

ZA LETO 2014:

30.07.2016 OB 07.00 URI

ZA LETO 2013:

31.07.2016  OB  07.00 URI

 

 

 

 


 

Prijava