TEČAJ  CPP -  LJUBLJANA:

 

22.08.2016 OB 16.00 URI

Prijava


 

05.09.2016 OB 16.00 URI

Prijava

 


TEČAJ  CPP - DODATNI DEL ZA  A,BE,C,CE,D KATEGORIJO:

24.08.2016 OB 16.00 URI

Prijava


 

07.09.2016 OB 16.00 URI

Prijava

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


TEMELJNE KVALIFIKACIJE

 

PRIDOBITEV KODE 95:

 

26.08.2016 OB  16.00 URI

 

 IZPIT ZA PRIDOBITEV TK : 

 

 

30.08.2016  

 

 

Prijava

 

TK - REDNO USPOSABLJANJE:

PODALJŠANJE KODE 95

ZA LETO 2013: 

27.08.2016  OB 7.00 URI 

ZA LETO 2014:

28.08.2016 OB 07.00 URI

ZA LETO 2012:

03.09.2016  OB  07.00 URI

ZA LETO 2016:

04.09.2016  OB  07.00 URI

ZA LETO 2015:

09.09.2016 OB 15.00 URI

 

 

 

 

 

 

 


 

Prijava