TEČAJ  CPP B KAT.-  LJUBLJANA:

21.08.2017 OB 16.00 URI

Prijava

TEČAJ CPP 

DODATNI DEL A KATEGORIJA:

 

07.08.2017 OB 16.00 URI

Prijava

TEČAJ CPP-

DODATNI DEL ZA KATEGORIJO:

29.08.2017 OB 16.00 URI

Prijava

TEČAJ CPP-

DODATNI DEL ZA E KATEGORIJO:

31.08.2017 OB 16.00 URI

Prijava


TEČAJ CPP-DODATNI DEL

ZA D KATEGORIJO

16.08.2017 ob 16.00

 

IZPIT ZA TRAKTOR -

PRIDOBITEV F KATEGORIJE

sprejemamo prijave za jeseni

Prijava


 

TEMELJNE KVALIFIKACIJE

 

PRIDOBITEV KODE 95:

 

 

 

 IZPIT ZA PRIDOBITEV TK : 

 

SPREJEMAMO PRIJAVE

Prijava

 

 

 

 

TK - REDNO USPOSABLJANJE:

PODALJŠANJE KODE 95

ZA LETO 2013:

ZA LETO 2014:

ZA LETO 2015:

ZA LETO 2016:

ZA LETO 2017:

sprejemamo prijave

 

Prijava